Zelfmanagement & zelfzorg

Patiëntcentraal, patiëntgericht, eigen regie, empowerment; allemaal begrippen die we steeds vaker horen in relatie tot gezondheidsbevordering en zorg.

Gezien de huidige ontwikkelingen in de gezondheidszorg zullen mensen steeds meer de regie over hun eigen gezondheid en zorg moeten nemen. Naast een toegankelijk zorg voor iedereen en een heldere communicatie met bijvoorbeeld zorgverleners, betekent dit ook het vermogen om mee te kunnen beslissen over preventie en behandelingen en in staat zijn tot het zorgen voor jezelf, je kinderen, je familie.

Gezondheidsvaardigheden, zelfmanagement en zelfzorg zijn dan ook sterk met elkaar verbonden. Deze thema’s staan centraal in de activiteiten van HealthImpact, zowel nationaal als internationaal. Zo participeert HealthImpact actief in een Europees netwerk rondom deze thema’s, voert advieswerk uit en heeft veel ervaring met projectmanagement op dit gebied. Ook verkent HealthImpact graag met u mogelijkheden tot het gezamenlijk indienen van een onderzoeks – en/of projectvoorstel gericht op deze thematiek en nodigt u in dat geval uit contact op te nemen.