Projecten

Voorbeelden van activiteiten en projecten waar HealthImpact recentelijk bij betrokken is:

Praktijkcheck laaggeletterdheid in Haagse huisartspraktijken

Activiteiten van HealthImpact zijn gericht op aanpak van gezondheidsvaardigheden zowel in de preventie, 1e en 2e lijn. HealthImpact voert in dit kader in opdracht van het Fonds Huisartsen in Achterstandswijken Den Haag (FHA) praktijkchecks laaggeletterdheid uit in Haagse huisartspraktijken. De praktijkchecks worden uitgevoerd door HealthImpact op basis van de checklists, die opgenomen zijn in de LHV Toolkit. De praktijkcheck bestaat uit de volgende onderdelen: telefonische communicatie (telefoonlijn van de praktijk), digitale communicatie (website praktijk), praktijkentree, praktijkinrichting en praktijkorganisatie. In elke praktijkcheck participeren laaggeletterden (taalambassadeurs) vanuit het ROC Mondriaan. Deze taalambassadeurs zijn eerder in het traject opgeleid voor de praktijkchecks door de coördinator van het Testpanel ABC Noord Holland. Resultaten van de praktijkcheck laten zien waar verbeteringen in de telefonische en digitale communicatie, de toegankelijkheid en bewegwijzering van de praktijk gewenst zijn. HealthImpact stelt samen met de praktijk een verbeterplan op.

Voor meer informatie neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quickscan Gezondheidsvaardigheden in ziekenhuizen

De medische zorg in ziekenhuizen is complex. Veel patiënten hebben moeite met het maken van afspraken, het invullen van vragenlijsten, het begrijpen van medische informatie, het vinden van hun weg in het ziekenhuis, het opvolgen van (medicatie-)voorschriften en met zelfmanagement. Dit geldt in het bijzonder voor patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden, ook wel health literacy genoemd. Om inzicht te krijgen in de huidige stand van zaken met betrekkening tot de patiënten communicatie en eventuele verbeterpunten te traceren is een Toolbox Quickscan gezondheidsvaardigheden ziekenhuizen ontwikkeld (CBO 2014). HealthImpact heeft veel ervaring met het invoeren van de QuickScan Gezondheidsvaardigheden en kan ziekenhuizen die inzicht wilen krijgen in de verbeterpunten op het gebied van de communicatie met laaggeletterde patiënten en patiënten met lage gezondheidsvaardigheden ondersteunen bij het uitvoeren van de Quickscan in hun ziekenhuis. De Quickscan richt zich zowel op mondelinge, schriftelijke en digitale communicatie alsmede op de toegankelijkheid van het ziekenhuis. De resultaten van het uitvoeren van de Quickscan geven ziekenhuizen concrete handvatten om een verbeterslag te maken op het gebied van de communicatie met laaggeletterden.

Voor meer informatie neem contact op met This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

IROHLA (Intervention Research on Health Literacy in Ageing population)

HealthImpact participeerde in opdracht van het UMCG (Project Coordinator FP7 project IROHLA) in het eindverslag van het onderzoek ‘ implementatie van de Quickscan Gezondheidsvaardigheden in Nederlandse ziekenhuizen’ in het kader van een vergelijkend onderzoek met ondermeer Ierland en Finland. Tevens verzorgde Janine Vervoordeldonk een presentatie van dit onderzoek op de 3rd European Health Literacy Conference. Ook vanuit het CBO was Janine als projectleider van diverse werkpakketten en lid van de stuurgroep intensief betrokken bij de IROHLA activiteiten.

Interessante links:

www.irohla.eu

www.healthliteracycentre.eu

Zelfzorg en zelfmanagement

Vanuit het CBO acteerde Janine Vervoordeldonk als projectmanager van de Europese tender PiSCE (Promotion of Self-care Systems in Europe & Platform of Expert). Ook vanuit HealthImpact blijft zij betrokken in het Europese netwerk dat zich bezig houdt met de thema’s zelfzorg en zelfmanagement en is in die hoedanigheid ook lid van de EHFF (European Health Futures Forum) community.