Aanpak van gezondheidsachterstanden

Gezondheid en ziekte zijn niet gelijk verdeeld over verschillende bevolkingsgroepen in Nederland. Zo komen diverse risicofactoren, zoals bijvoorbeeld overgewicht en roken vaker voor bij laagopgeleiden. De levensverwachting is voor laagopgeleiden gemiddeld 6 jaar korter dan voor hoogopgeleiden. Voor de levensverwachting in goed ervaren gezondheid is dit verschil zelfs 19 jaar. De verwachting is dat deze verschillen in de toekomst nog groter zullen worden (VTV 2014).

Tegelijkertijd stijgt het aantal ouderen tot een kwart van de bevolking in 2030, is er sprake van meer chronische zieken en zal de nadruk steeds meer komen te liggen op eigen regie. Echter, niet iedereen is even zelfredzaam en kwetsbare groepen, zoals laagopgeleiden, ouderen en migranten zullen ondersteuning nodig hebben die aansluit bij hun vaardigheden en behoeften.

Voor de aanpak van gezondheidsachterstanden zijn er verschillende aangrijpingspunten in beleid en in de praktijk, zoals de aanpak van leefstijlfactoren en omgevingsfactoren van mensen in achterstand en de toegankelijkheid van de zorg. Daarnaast dragen beleidsmaatregelingen en activiteiten gericht op het verkleinen van verschillen in opleiding en inkomen en het verminderen van negatieve effecten van gezondheidsproblemen op opleiding, beroepsniveau en inkomen bij aan de aanpak.

HealthImpact beschikt over jarenlange ervaring op het gebied van de aanpak van gezondheidsachterstanden, zowel nationaal als internationaal en kan activiteiten ondersteunen in de vorm van projectmanagement, advies en /of praktijkgericht onderzoek.