Gezondheid en zorg internationaal

HealthImpact zet zich in voor het verbeteren van de kwaliteit van de gezondheid en zorg in Nederland en daarbuiten. HealthImpact vindt het belangrijk om ook op Europees niveau actief te zijn. Daar zijn verschillende redenen voor. Zo zijn veel onderwerpen in de gezondheid en zorg grensoverschrijdend en vragen om een grens overstijgende aanpak.

Ook stimuleert intensief samenwerken met internationale partners een effectiever en doelmatiger gebruik van wetenschappelijke kennis, zowel op nationaal als Europees niveau.

Daarnaast is veel gezondheidsbeleid EU-breed en kunnen we leren van goede voorbeelden uit het buitenland en visa versa.

HealthImpact werkt graag samen met (inter)nationale partners aan het verbeteren van kwaliteit van gezondheid en zorg op internationaal niveau. Manieren van samenwerking zijn:

  • Samenwerken bij aanvraag en uitvoering van Europese implementatie en/of onderzoeksprojecten (projectmanagement, advies & onderzoek).
  • Delen van kennis m.b.t. internationale goede voorbeelden en ervaringen.
  • Gezamenlijk optrekken in Europese netwerken en bijeenkomsten/congressen.

Speerpunten van het internationale werk

  • Self-management, Self-care en Health literacy
  • Reducing inequalities in health
  • Health promotion & social determinants of health