Communiceren in de zorg

Wat is patiëntgericht communiceren?


Bij patiëntgericht communiceren werken zorgverlener en patiënt samen om tot de best mogelijke zorg te komen. Zorgverleners geven patiënten de ruimte om te vertellen hoe zij hun ziekte ervaren, hoe zij ermee omgaan en welke verwachtingen zij hebben van de behandeling. Belangrijke informatie om te komen tot een diagnose en voor het bepalen van de vervolgstappen. Patiëntgericht communiceren leidt ertoe dat patiënten zich beter begrepen en gesteund voelen, meer grip krijgen op hun eigen situatie en meer zelfredzaam zijn. Zorgverleners ervaren dat de relatie met de patiënt verbetert en dat zij beter in staat zijn om de best mogelijke zorg aan de patiënt te bieden.

Wat is een toegankelijke organisatie van de zorg?

We streven naar een ‘gezondheidsvaardige organisatie’; dat betekent dat de informatie in de zorgsinstelling voor alle patiënten/cliënten toegankelijk is en dat iedereen zijn weg kan vinden naar alle diensten in de zorginstelling (‘navigatie’) of daarbij ondersteuning kan krijgen. (Brach C. et al. attributes of a health literate organization. Washington DC, Institute of Medicine, 2012).

Waar vraagt de communicatie in zorg om?

Patiëntgericht communiceren en een toegankelijke zorg vraagt om:


  1. Sterke communicatieve vaardigheden. Het gaat om vaardigheden als inleven in de ander, actief luisteren, systematisch informatie verzamelen, duidelijk uitleggen, ondersteunen bij besluitvorming, begrip checken. Vaardigheden die u bij elke patiënt nodig heeft, maar die er vooral toe doen bij specifieke groepen zoals laaggeletterden, kwetsbare ouderen of migranten.

  2. Heldere ondersteunende materialen /tools, zoals folders met eenvoudige teksten en afbeeldingen, leesbare websites, begrijpelijke afbeeldingen, films, keuzehulpen.

  3. Zorg die vanuit het perspectief van de patiënt is georganiseerd en waar de patient zijn/haar weg kan vinden.
  4. Goede samenwerking in het team, op de afdeling, tussen teams/afdelingen en met zorgverleners buiten de organisatie.

HealthImpact biedt ondersteuning in de vorm van het checken van de huidige stand van zaken van communicatie middelen in uw organisatie en de toegankelijkheid van de zorginstelling en het formuleren van een verbeterplan. Dit doet zij middels een praktijkcheck (huisartspraktijken) of Quickscan gezondheidsvaardigheden (o.a. ziekenhuizen). Daarnaast biedt HealthImpact trainingen gezondheidsvaardigheden aan voor gezondheidsprofessionals en kan ondersteunen bij het verbeteren van folders/formulieren in eenvoudige taal, leesbare websites etc.