Home

HealthImpact Gezondheid & Zorg richt zich op advies, onderzoek en projectmanagement op het gebied van gezondheidsbevordering en zorg. Daarnaast biedt HealthImpact ook trainingen gezondheidsvaardigheden voor gezondheidsprofessionals aan. Doel bij alle activiteiten is om daadwerkelijk impact te realiseren met betrekking tot de gezondheid en zorg van kwetsbare groepen in de samenleving. Specifieke thema’s waar HealthImpact zich op richt zijn:

  1. Communicatie in de zorg (gezondheidsvaardigheden & patiëntgerichtheid)
  2. Zelfmanagement en zelfzorg
  3. Aanpak van gezondheidsachterstanden in de settings wijk, zorg, onderwijs en werk.
  4. Gezondheid en Zorg internationaal